X.7 Wizualne Portfolia Finansowania

Languages: English | Español | 汉语 | Deutsch | Polski

Moritz Stefaner

Mario Diwersy

Christian Herzog

Zaprojektowana przez wizualizatora danych Moritza Stefanera, analityka danych Mario Diwersy i stratega wyszukwania Christiana Herzoga, mapa charakteryzuje portfolia 23 funduszy agencji działających w 2012 roku. Publicznie dostępne dane na temat finansowanych projektów zostały pobrane i sklasyfikowane przy użyciu klasyfikacji RCDC (Research Condition and Disease Classification) Narodowego Instytutu Zdrowia z USA. Wykorzystano 50 najczęściej używanych klasyfikacji RCDC, mapa została przygotowana w oparciu o ich występowanie i umieszczona w lewym górnym rogu. Na mapie, rozmiary okręgów reprezentują udział środków przeznaczonych na dany temat. Klasyfikacje, które występują łącznie i dotacje, są umieszczone w bezpośredniej bliskości. Mapa dotycząca klasyfikacji RCDC została następnie wykorzystana do scharakteryzowania profili finansowania 23 agencji, które można zobaczyć w wielu małych wizualizacjach w prawej części. W każdej mapie podmiotów finansujących, obszar koła ukazuje jaką część środków fundator przeznaczył na dany temat. Instytucje finansujące są umieszczone w zależności od miejsca ich finansowania na mapie tematu: te, które koncentrują się na bioinżynierii, po lewej stronie, rak piersi na szczycie, itd. Wizualnie, mapy przypominają szalki Petriego, nie tylko jako ukłon w stronę tematu badania, ale także dla koncepcyjnego zakotwiczenia, aby grafika była silniej zapamiętana. Mapa może być wykorzystywana do wizualizacji portfolio finansowania lub identyfikacji i koordynacji wspólnych możliwości finansowania.

Translation by:

Marcin Karwowski

References:

Stefaner, Moritz, Mario Diwersy, and Christian Herzog. 2014. Visual Funding Portfolios. Courtesy of ÜberResearch. In "10th Iteration (2014): The Future of Science Mapping," Places & Spaces: Mapping Science, edited by Katy Börner and Samuel Mills. http://scimaps.org

Acknowledgements: This exhibit is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-0238261, CHE-0524661, IIS-0534909 and IIS-0715303, the James S. McDonnell Foundation; Thomson Reuters; the Cyberinfrastructure for Network Science Center, University Information Technology Services, and the School of Library and Information Science, all three at Indiana University. Some of the data used to generate the science maps is from the Web of Science by Thomson Reuters and Scopus by Elsevier. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.