X.8 Dziedzina oraz rozwój mapowania grafenu: skoncentrowane badania oraz wielorakie obszary zastosowań

Languages: English | Español | 汉语 | Deutsch | Polski

Luciano Kay

Alan Porter

Ismael Rafols

Nils Newman

Jan Youtie

Tacy badacze nauki, technologii oraz zasad innowacyjności jak Luciano Kay, Alan L. Porter, Ismael Rafols Nils Newman, i Jan L. Youtie przedstawiają poszczególne cechy dotyczące badań i rozwoju grafenu - nowego materiału powstałego na bazie węgla. Naukowe mapy bazowe opierają się na danych pochodzących z Okresowych Raportów Cytowań Thomsona Reutera dotyczących Indeksu Cytowań Naukowych oraz Indeksu Cytowań Nauk Społecznych z 2009 roku, zawierającego 61 mln odniesień. Patentowa mapa bazowa opiera się na danych z bazy Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT na lata 2000-2006, zawierającego ponad 41 milionów patentowych odniesień. Obie mapy wynikają z wizualizacji sieci macierz cosinuso podobnych, odzwierciedlających wzory publikacji oraz cytowań patentowych między, odpowiednio, 222 kategoriami Web of Science i 466 kategoriami Międzynarodowych Klasyfikacji Patentowych. Podobnej wielkości kategorie mieszanej kompozycji hierarchicznej zostały wyliczone według oryginalnego algorytmu napisanego przez samych autorów map. Ponadto, 18 makro-dyscyplin - grup kategorii tematycznych i 35 makro-patentowych kategorii - grup technologii, zostało zidentyfikowanych za pomocą analizy czynnikowej. Powłoki grafenowe zostały wygenerowane w procesie zapytań do dwóch wcześniej wspomnianych baz danych odnoszących się do grafenu oraz lat 2000-2013. Powstałe w wyniku tego mapy pozwalają na wizualne umieszczenie obiektów badań w obszarze rozwoju technologii i nauki oraz pomagają przedstawić dynamikę innowacji na korzyść biznesu oraz zasad przy podejmowania decyzji.

Translation by:

Piotr Rudera

References:

Kay, Luciano, Alan L. Porter, Ismael Rafols, Nils Newman, and Jan L. Youtie. 2014. Mapping Graphene Science and Development: Focused Research with Multiple Application Areas. Courtesy of Center for Nanotechnology in Society (UCSB), Georgia Tech, and Intelligent Information Services Corporation, Ingenio (CSIC-UPV). In "10th Iteration (2014): The Future of Science Mapping," Places & Spaces: Mapping Science, edited by Katy Börner and Samuel Mills. http://scimaps.org

Acknowledgements: This exhibit is supported by the National Science Foundation under Grant No. IIS-0238261, CHE-0524661, IIS-0534909 and IIS-0715303, the James S. McDonnell Foundation; Thomson Reuters; the Cyberinfrastructure for Network Science Center, University Information Technology Services, and the School of Library and Information Science, all three at Indiana University. Some of the data used to generate the science maps is from the Web of Science by Thomson Reuters and Scopus by Elsevier. Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation.